"Весело з англійською"

Англійська мова – перша міжнародна,

Престижна, видатна та дуже модна.

І чим раніш станемо вивчати

Тим легше буде память розвивати.

Англійська – різнобарвна та цікава,

Немов веселка весняна, яскрава,

Де кожен колір звучить по- новому,

Немає місць вимовлянню старому.

У грі англійську мову ми вивчаємо

Увагу й мислення ми розвиваємо

І ті слова, що добре нам знайомі,

Тепер нові, цікаві, невідомі.

Прості слова вивчаєм поступово,

Щоб легше перейшли всі до складного

А все тому, що ми англійську мову

Вивчаємо із віку геть малого,

Та, тим неменше, дітки всі стараються,

Адже вважають, що вони лиш граються,

І дуже легко в грі знання даються.

Всі дітки задоволено сміються,

Бо кожен день танцюють та співають,

Багато і натхненно розмовляють,

Малюють всі і прагнуть до нового

І роблять його з усього старого.

Тому, малече, зараз не зівай

Та в наш гурток відразу завітай

Якщо розумним в житті хочеш бути,

Про нас ти намагайся не забути

І дуже просто, легко, і чудово

Із нами вивчиш ти англійську мову!

 

Автор вірша:  Вознюк Ю.В.Керіник гуртка

Онокалюк Ольга Олександрівна

 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст».

В ДНЗ №17 «Світлячок» заняття з англійської мови проводяться 2 рази на тиждень.

Навчання англiйської мови є не обов’язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови - це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання дiти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.

 

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей. Заннятя з англiйськой мови – це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мінімального обсягу англомовних знань та вмiнь.

Важливо пам’ятати, що головне у навчаннi дошкiльникiв – це розвиток дитини, збереження її психiчного та фiзичного здоров’я, зацiкавленiсть дітей, їхнє бажання вiдвiдувати заняття з іноземної мови.Специфіка використання гри у дошкільному навчанні

 Навчання дошкільників іноземної мови – специфічний вид діяльності. Поняття «навчання» у цьому контексті вживається досить умовно. На відміну від школярів – у дошкільників відсутня мотивація «вчитися». Вони не розуміють, навіщо їм вчити іноземну мову, якщо вони зможуть користуватися нею тільки колись, у майбутньому. Діти живуть у «даний момент мовлення».

 На міжнародних семінарах (ЮНЕСКО – МАПРЯЛ, Москва, 1985; "Language for European Citizenship", м.Грац, 1995) було вироблено підходи до навчання дошкільників:

  1. Іноземна мова має засвоюватися дитиною свідомо, навчання ні за якої умови не повинно перетворюватися в імітативний процес.
  2. Діти мають оволодівати іноземною мовою як засобом спілкування.
  3. Усі компоненти навчання (відбір, подача мовного матеріалу, зміст дій з його реалізації) потрібно підпорядковувати комунікативній меті.
  4. Курс іноземної мови покликаний мати розвивальний характер, тобто не лише спиратися на навички та вміння, а розвивати їх і формувати нові.

 Лише гра – провідна форма діяльності дошкільників допоможе навчати дітей іноземної мови. Гра на заняттях з іноземної мови виступає як метод і форма навчання.