Група "Теремок"

 

 

 

Наш девіз:

Теремок, як рідний дім,

Добре й затишно у нім!

Діткам весело тут гратись,

Малювати і навчатись!


Кадровий паспорт групи

 

Сурдопедагог

Василенко Надія Василівна

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,

педагогічне звання «учитель-методист».

 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки,

Подяка обласного управління УТОГ.


Вихователь

Онокалюк Людмила Ростиславівна 

 

Кваліфікаційна категорія

«спеціаліст першої категорії»

Почесна грамота УОіН

Вихователь

Онокалюк Ольга Олександрівна

 

Кваліфікаційна категорія

«спеціаліст другої категорії»

 Вихователь

Моргун Ірина Вадимівна

 

Кваліфікаційна категорія

«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вихователь-методист».

Почесна грамота УОіН

Помічник вихователя

Слизька Людмила Миколаївна

 

Вища освіта за спеціальністю

«Дошкільне виховання»

Почесна грамота УОіНДіяльність групи

В 1991 році на підставі рішення Кам’янець-Подільської міської ради та наказу міського відділу освіти в закладі відкрито спецгрупу для дітей з вадами слуху.

Діяльність групи організовано за програмою розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у Світ» /Гриф Міністерства освіти і науки України від 12.04.2013 №1/11-6942/. Прийом дітей здійснюється керівником закладу впродовж календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, направлення управління освіти і науки, витягу з протоколу засідання  міської психолого-медико-педагогічної консультації.

 

Пріоритетними напрямками діяльності групи є:

 • Залучення глухих і слабочуючих дітей до дошкільної освіти.
 • Полегшення соціальної адаптації, сприяння готовності до взаємодії з навколишнім світом, формування у дошкільнят з вадами слуху необхідних навичок спілкування.
 • Створення умов для всебічного гармонійного розвитку, формування життєвої компетентності.
 • Забезпечення комплексної абілітації, соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів.
 • Надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою «Ефективне використання залишків слуху, максимальний розвиток слухової функції, формування навичок сприймання мовленнєвих і немовленнєвих звуків на слухо-зоро-вібраційній основі; формування навичок правильної вимови та продукування усного мовлення» та залучення до участі у цій програмі батьків чи інших членів сім’ї.
 • Надання підтримки родинам, в яких виховуються діти з особливими потребами.

 Освітню корекційно-розвиткову взаємодію з дошкільнятами організовують досвідчені педагоги: вчитель-сурдопедагог, вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, музичний керівник та вихователь фізичного виховання.

 Досвід вчителя-сурдопедагога на тему: «Формування навиків дактилювання у дошкільників з вадами слуху» схвалено експертною радою кафедри педагогіки і психології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Сутність досвіду ґрунтується на  вирішенні проблеми розвитку і використання компенсаторних механізмів корекції і реабілітації дошкільників з вадами слуху на основі використання положення про провідний вид діяльності та дактилювання, як просторово-рухової системи спілкування, що є формою словесної мови.

У групі постійно удосконалюється корекційно-розвивальне предметне середовище. Відповідно до сучасного дизайну та санітарно-гігієнічних вимог оформлено ігрові зони, демонстраційні та просвітницькі куточки.

Комп'ютеризація освітньо-виховного процесу - провідний напрямок модернізації корекційної освіти. Осередок розвитку слухового сприймання та формування правильної звуковимови обладнаний сучасною комп’ютерною, звукопідсилюючою та копіювальною апаратурою. Використання в роботі з дітьми таких інформаційних технологій як навчально-програмний комплекс «Адаптація-Лого», «Видима мова» та електронного посібника «Українська жестова абетка» дозволяє оптимізувати освітній процес, здійснювати індивідуально-диференційований підхід в навчанні, розвивати пізнавальну активність малюків, підвищувати мотивацію їхньої навчально-розвивальної  діяльності та, як наслідок, рівень знань, умінь і навичок.

У розмаїтті засобів впливу на всебічний розвиток особистості дитини з порушеннями слуху важливе місце належить театру. Залучення малюків до театралізованої діяльності сприяє засвоєнню морально-етичних норм, правил поведінки та розвитку монологічного та діалогічного мовлення, як засобу формування мовленнєво-комунікативної компетентності.

В роботі з дітьми значна увага приділяється розвитку функції дрібних м’язів рук, оскільки рухи пальців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і прискорюють розвиток мовлення дитини. Крім того, рівень розвитку дрібної моторики - один з показників інтелектуальної готовності до шкільного навчання. Тому в закладі організовано діяльність корекційно-реабілітаційного гуртка «Наші пальці-помагальці».

Розвиток соціальної компетентності дошкільників з вадами слуху спрямовується на формування у малюків:

 • соціальних знань, які включають міру зорієнтованості дитини у навколишньому середовищі (правила поведінки, емоційні стани оточуючих, часова орієнтація, географічна);
 • комунікативно-вербальної сфери, яка розкривається через навички спілкування (володіння необхідними формами мовних висловів і невербальних засобів спілкування, уміння вступати в діалог, додержання етикетних форм спілкування з людьми);
 • інтерактивної сфери, яка розкривається через уміння самостійно організовувати взаємодію з іншими людьми та підкорятися вимогам у групових діях (уміння прийняти групове завдання, здійснювати спільні дії, підкорятися груповим нормам, дотримуватися ієрархічних відносин);
 • сфери оцінних і самооцінних відносин, які визначають специфіку ставлення до себе та до інших людей (адекватна оцінка себе та однолітків, уміння порівняти себе та однолітків, себе та персонажа художнього твору);
 • мотиваційної сфери, яка розкриває усвідомлене бажання дитини, наприклад, йти до дитячого садка, школи й опинитися у новій для неї діяльності, у специфічних формах спілкування та взаємодії з людьми (привабливість дошкільного закладу, школи, перевага педагога перед батьками, наявність внутрішньої позиції дошкільника, школяра).

 В плані роботи дошкільного навчального закладу на навчальний рік є розділ «Організація освітньо-реабілітаційного процесу», в якому передбачено проведення різноманітних заходів із залученням всіх учасників освітнього процесу, а саме:

 • Бесіди-консультації з лікарем отоларингологом міської та районної поліклінік.
 • Засідання психолого-педагогічного консиліуму закладу.
 • Мультимедійна консультація для вихователів «Педагогічна реабілітація дітей після кохлеарної імплантації».
 • Мала педрада «Компенсаторно-корекційні механізми формування мовленнєвого спілкування у дошкільників з вадами слуху».
 • Круглий стіл із залученням спеціалістів міської психолого-медико-педагогічної консультації  «Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення».
 • Дискусія з представниками територіальної первинної організації УТОГ «Живе слово, чи жест?»
 • Просвітницько-правовий всеобуч для педагогів і батьків «Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-інвалідів» згідно положень чинного законодавства з участю спеціалістів соціальних служб міста.
 • Спільна музична розвага з дошкільниками груп загального розвитку до Дня інвалідів «Ми – такі як всі, тільки особливі».
 • Благодійні акції за участю спонсорів та благодійних організацій «Різдвяна мрія» та «Великодній кошик» для дітей-інвалідів.

Колектив закладу переконаний, що досягти успіху в різнобічному розвитку дитини з особливими освітніми потребами можна лише за умов інтеграційного підходу. Адже реформування системи спеціальної освіти передбачає підготовку дітей із порушеннями психофізичного розвитку до інтеграції в загальноосвітній простір. Цим зумовлено суттєве оновлення змісту, організації форм і технологій навчання на основі сучасних інноваційних підходів, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей у навчальному процесі.

 Тісна співпраця з батьками на основі використанням широкої палітри сучасних інтерактивних методів, їх зацікавленість у житті кожного малюка, спільні конкурси, виставки, розваги, просвітницько-інформаційні засоби – підґрунтя успішного розвитку і виховання дітей. А використання комп'ютерних технологій допоможе  не лише оптимізувати сучасний освітньо-корекційний  процес, а й значно полегшити працю педагогічного колективу.

 Тому ефективна підготовка нечуючої дитини до навчання в школі, значна увага з боку фахівців, повсякденна допомога родини є основними умовами, за яких можлива позитивна соціальна компенсація, а виховний вплив має здійснюватися на заповідях гуманістичного підходу до виховання дітей.