Створення умов для дітей  з особливими освітніми потребами.

В закладі функціонує група спеціального призначення для дошкільників з порушеннями слуху.  Діяльність групи організовано за програмою розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у Світ». Прийом дітей здійснюється керівником закладу впродовж календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, направлення управління освіти і науки, витягу з протоколу засідання  міської психолого-медико-педагогічної консультації.

Пріоритетними напрямками діяльності групи є:

ØЗалучення глухих і слабочуючих дітей  до дошкільної освіти.

ØПолегшення соціальної адаптації, сприяння готовності до взаємодії з навколишнім світом, формування у дошкільнят з вадами слуху необхідних навичок спілкування .

ØСтворення умов для всебічного гармонійного розвитку, формування життєвої компетентності.

ØЗабезпечення комплексної абілітації, соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів.

ØНадання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою /ефективне використання залишків слуху, максимальний розвиток слухової функції, формування навичок сприймання мовленнєвих і немовленнєвих звуків на слухо-зоро-вібраційній основі; формування навичок правильної вимови та продукування усного мовлення/ та залучення до участі у цій програмі батьків чи інших членів сім’ї.

ØНадання підтримки родинам, в яких виховуються діти з особливими потребами.

Освітню корекційно-розвиткову взаємодію з дошкільнятами організовують досвідчені педагоги: вчитель-сурдопедагог, вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, музичний керівник та вихователь фізичного виховання. В групі створено відповідне корекційно-розвивальне середовище: звукопідсилююча аппаратура, телевізор, комп’ютер, мультимедійні навчальні програми, інформаційні стенди тощо.