У кожного в житті своя є стежка,

Якою нам Господь звелів іти.

Моя мене привела у дошкілля,

У світ, де мені радісно жити…

Василенко Надія Василівна

вихователь-методист

Освіта вища:  Кам’янець-Подільський  Державний педагогічний інститут ім.В.П.Затонського,1989 р., «Математика і фізика»;Український державний педагогічний Університет ім.М.П.Драгоманова, 1994р., «Дефектологія (сурдопедагогіка)»; Кам’янець-Подільський державний університет, 2003р., «Практичний психолог»

Педстаж: 30 років

Стаж на посаді вихователя-методиста:  11 років

Кваліфікаційна категорія: «cпеціаліст вищої  категорії»

 

Нагороди:  Почесна грамота  Міністерства освіти і науки України.


Модель методичної роботи ДНЗ № 17


 

 

«Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.»

Конфуцій

 

Специфіка професійної діяльності вихователів дошкільних закладів вимагає особливого підходу до організації методичної роботи. При цьому необхідно констатувати, що відповідне становлення вихователя дошкільного закладу відбувається не тільки (і не стільки) у період його базової підготовки або курсового навчання, а головним чином у процесі безпосередньої роботи в дошкільному закладі. Інструментом підвищення професійного рівня

педагогів є оптимізація методичної роботи на засадах впровадження технологій особистісно орієнтованого навчання . Саме організація інтерактивної взаємодії здатна подолати такі недоліки у методичної роботи як: монологічність, спрямованість на загал педагогів, низький рівень активності вихователів, переважно репродуктивна діяльність, відсутність самостійності та творчості учасників методичних заходів .

Термін „інтерактивне навчання” має декілька трактувань, але найбільш відповідне даній тематиці є таке: інтерактивне навчання – навчання у постійній активній взаємодії його учасників. А саме - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожний учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність . Відповідно до цього визначення різні засоби активізації взаємодії учасників навчально-пізнавальної діяльності отримали назву «інтерактивні методи», які включають як окремі педагогічні прийоми («вкраплення»), так і спеціальні форми проведення методичних заходів.

Вивчення науково-практичних рекомендацій та літератури показало принципову обґрунтованість, доцільність використання інтерактивних форм та природність їх застосування у методичній роботі з вихователями. Важливо, що під час інтерактивної взаємодії відбувається не тільки накопичення знань, а також формується механізм самореалізації вихователя.

У доборі змісту інтерактивних заходів або „вкраплень” рекомендовано виходити з потреб педагогів, а також функцій методичної служби по створенню ресурсів для забезпечення високої якості освіти . До останніх варто віднести:

1.     формування інформаційного поля професійних потреб вихователів; наявний досвід підвищення якості освіти;

2.     планування, організація, проведення навчання вихователів і зворотній зв'язок за його результатами; мотивація на навчання;

3.      аналіз мотивації педагогів і створення мотиваційного професійного середовища.

Виходячи з вищеозначених положень, адаптація у практику інтерактивних форм роботи з дорослими сприятиме оптимізації методичної роботи в дошкільному закладі. Слід зазначити, що пошук композиції рішення організації навчання вихователів має вигляд інтегрованого процесу, що припускає варіації вже відомих методів роботи у сукупності з інтерактивними.

Отже, методична робота організована за допомогою інтерактивних заходів не тільки насичує її зміст, удосконалює форми, а у певній мірі впливає на якість безпосередньої роботи з дітьми. Крім того, впровадження інтерактивних технологій значно гармонізує відносини на рівнях: адміністрація-вихователі, вихователь-вихователь, вихователі-діти.