Кологрива Алла  Леонідівна,

вихователь з фізичного виховання

 

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

Педагогічний стаж: 23 роки

Життєве кредо: Здоров’я неоціненний скарб людини, дарований їй природою,утримувати, зберігати, доповнювати який потрібно все життя,починаючи з раннього дитинства.

Педагогічне кредо: «Я не боюся ще й ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили».

                          В.Сухомлинський

 

 


Пріоритетні напрями роботи з фізичної діяльності:

ü Збереження , формування та зміцнення

  здоров’я дошкільників;

ü Забезпечення фізичного, психічного і

  духовного здоров’я малят;

ü Відновлення родинних традицій

  оздоровлення дітей, залучення сімей до

  здорового способу життя;

ü Інноваційні підходи у фізичній

  діяльності дошкільників.

Інноваційні підходи щодо фізичного розвитку дошкільників здійснюються згідно:

ü Методики фізичного виховання  М. М.

  Єфименка «Театр фізичного виховання і

  оздоровлення  дітей дошкільного віку»;

ü Елементи методики «Са-Фі-данс»

  Ж. Фірільової;

ü Елементи ігрового стретчингу;

ü ІКТ-технології.

         Сучасна освіта перебуває на новому етапі розвитку – відбувається її модернізація. Зміна змісту дошкільної освіти, гуманізація цілей і зав­дань, поява нових педагогічних технологій, варі­ативність програм, ставлять перед педагогами дошкільного за­кладу завдання, пов’язані з раціональною організацією життєдіяльності дошкільника. Базовий компонент дошкільної освіти, чинні програми орієнтують педагогів-дошкільників на гармонійний розвиток дитини, формування елементарних форм її життє­вої компетентності, реалізацію індивідуального потенціалу, вироблення активної життєвої позиції, становлення основ особистісної культури дошкільника.

         Одним із пріоритетних  завдань дошкільної освіти є  забезпечення фізичного, психічного та соціального здоров’я дошкільника, розвиток у нього ціннісного ставлення до власного здоров’я, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя  Що слід зробити сучасному педагогу для вирішення цих важливих завдань? 

         І я, педагог з фізичного виховання, глибоко переконана: «Тільки в русі і через рух дитина розвивається, впізнає світ у його багатогранності, набуває нових умінь, гартує тіло».  Тому, фізичний розвиток посідає тут особливе місце.

         Враховуючи основні аспекти сучасної теорії та практики, я звертаюся до конкретних оздоровчих інноваційних технологій, які роблять освітній процес з фізичного розвитку та виховання ефективним, захоплюючим, неповторним, сучасним. І допомагає мені комплексний підхід  до фізичного розвитку дошкільнят через впровадження інноваційних оздоровчих технологій. Однією із таких технологій є  ігровий стретчинг -  сучасний засіб зміцнення здоров’я малюків.

Завдання занять з елементами ігрового стретчингу:

1. Розвивальні:

- розвиток фізичних якостей: сили, гнучкості, швидкості, сприт­ності, витривалості та окремих їхніх складників;

- розвиток необхідних комплексів фізичних якостей: швидкісно-силових здібностей, силової витривалості, швидкісної витривалості, координаційної сили, гнучкої сили і тощо.

2. Оздоровчі:

- підвищення захисних сил організму та збільшення адаптивних можливостей дітей до негативних змін внутрішнього і зовнішнього середовища (емоційних стресів, вірусних інфекцій, коливань темпе­ратури тіла та повітря, перепадів артеріального й атмосферного тиску, електромагнітної активності сонця тощо);

- стимулювання діяльності провідних функціональних систем організму (опорно-рухової, серцево-судинної, дихальної тощо).

3. Профілактичні:

- профілактика порушень опорно-рухового апарату (особливо хребетного стовбура, м’язового корсета) завдяки еволюційній послі­довності опанування основних рухових режимів та дотриманню ін­ших біологічних закономірностей фізичного розвитку дітей (не на­шкодь!).

4. Виховні:

- формування моделі здорового способу життя як головної лінії особистісного розвитку;

- формування свідомої потреби у регулярних заняттях фізичною культурою;

- прищеплення навичок гігієнічної культури у повсякденному житті;

- виховання особистісних якостей людини майбутнього, орієн­тованих на ідеї гуманізму: активна громадянська позиція, свобода ви­бору, толерантність, екологія душі й тіла, гендерне парт­нерство та ін.

5. Навчальні:

- оволодіння основними руховими режимами (плавальним, «ле­жачим», повзання, «сидячим», стоячим, ходіння, біговим і стрибковим) відповідно до вікових можливостей та особливостей індивідуального розвитку;

- формування навичок безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму під час занять або самостійної ру­хово-ігрової діяльності;

- формування у дітей знань про основні складові чинники здо­ров’я, здорового способу життя.


Ігровий стретчинг: корисно і цікавоТуризм - здоров'я для дітей